Fiber Optikler

Fiber optik optik ölçüm sistemleri deney düzeneğinde yüksek oranda modülerlik ve esnekliği sayesinde ışığa yön verir. Optik fiberler plastik, cam ve silikat (SiO2) gibi birçok materyalden yapılabilir Yüksek kaliteli fiber optikler için -spektroskopik uygulamalarda kullanıldığı gibi-camın optik özelliklerini ayarlamak için dahili olarak iz elementlerle katkılanmış sentetik erimiş silika (amorf silikon dioksit) kullanılır. 2). For high quality fiber-optics, as used in spectroscopic applications, synthetic fused silica (amorphous silicon dioxide) is used, that can be intentionally doped with trace elements to adjust the optical properties of the glass.

ÜRÜNLER

Avantes geniş aralıkta ihtiyacınızı karşılayacak değişik uzunlukta ve konfigrasyonda fiber optik kablolar sunar
Aynı anda çok noktalı ölçümler ve Avantes çok kanallı spektrometreler, çok dallı fiber optik kablolara ihtiyaç duyar.
Bazı ölçümler için yansıma probunun aynı anda hem spektrometreye hem de ışık kaynağına bağlanması gerekir.
Diffuse veya yansıtıcı maddelerden spektral bilgiler elde etmek için yansıma probu kullanılır
Işık kaynağınızdan gelen dalgalanmalar ve kaçakları düzenlemek için periyodik referanslamaya ihtiyaç vardır.
Bazı Medikal ve Yarıiletken uygulamalarda yansıma ölçümleri için oldukça küçük uç istenir.
Pudra ve ince akışkanlarda etkin bir yansıma ölçümü için Avantes özel dizayn edilmiş bu yansıma probu serisini tavsiye eder.
Endüstri uygulamalarında pudra ve ince akışkanlarda yansıma ölçümleri için bu prob ideal bir seçimdir.
Etkin bir Floresans ölçümü için Avantes özel dizayn edilmiş bu probu tavsiye eder.
Mikro litre örnekleme için Avantes mikro geçirgenlik derinlik probunu tavsiye eder.
Küçültülmüş santrifüj tüpleri veya hücrelerinde soğurma ölçümleri için Avantes mini geçirgenlik derinlik probunu tavsiye eder.
Akışkanlardaki gerçek zamanlı veya hat üzerindeki soğurma ölçümleri için geçirgenlik derinlik probu kullanılır
Akışkanlarda soğurma ölçümü sırasında esneklik için bu probun değişkenlik ve ayarlanabilirlik özelliği vardır.
Bazı uygulamalar için çok özel fiber ve prob gereklidir.
Işığın ıraksak kirişlerini paralel ışık kirişlerine dönüştürmek için bir collimating lens kullanılır.
Işığı 180° açıyla toplamak için cosine düzelticiler kullanılır
Bu beslemeler vakumlu ortamlarda (plasma ve kaplama, biriktirme görüntüleme) fiber optiklerin kullanılabilmesi için dizayn edilmiştir.
Cam ve İnce Filmlerin kolay ve doğru bir şekilde yansıma ve geçirgenliğini ölçmek için Avantes bu tutucuyu tavsiye eder.
Bir Avantes fiber optik spektrometreyi bir mikroskoba kolayca takabilmek için C-tutucu adaptörler bulunmaktadır.
Çok dallı bir fiber optik kablo bir spektrometre veya ışık kaynağına bağlandığında, fiber bacaklarının her bir ışık giriş ve çıkışı tek tip olabilir de olmayabilir de. Fiber optik karıştırıcı sinyalleri karıştırarak daha tek tip bir sinyal elde etmeye yarar.
Tutucu prob ucunu farklı açılarda tutmayı sağlar.
Bir fiberi diğerine bağlamak için fiber bağlayıcılar kullanılır.