Software

AvaSoft, tüm Avantes spektrometrelerini ve geniş bir aralıktaki aksesuarları kontrol etmek için kullanılabilir. En son versiyon, Windows XP ve Windows 8’e kadar kullanılabilir. Avasoft’un 1996’daki ilk versiyonundan itibaren yılda en az bir kez yeni opsiyonları ve imkanlar içeren güncellemeler tanıtılmıştır.

ÜRÜNLER

AvaSpec srisi spektrometrelerin kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz AvaSoft – Basic sağlanmaktadır.
AvaSoft Full, AvaSoft Basic’den daha fazla imkan ve opsiyonlar sunar.
Aynı anda ve hat üzerinde ölçümleri için AvaSoft- Color uygun bir seçimdir.
Avantes, kaynaktan yayılan saniyedeki enerjideki
AvaSoft-CHEM modülü, spektroskopik sistemlerde online konsantrasyon saptamayı sağlar
AvaSoft – PROC software’i, kullanıcının her zaman seri fonksiyonlar için minimum ve maksimum eşik değerlerini bulmasını sağlar
AvaRaman sistemleri içerisinde bulunan AvaSoft Raman, Raman spektroskopik sistemlerin tam bir kontrolünü sağlar.
AvaThinfilm sistemleri içersinde bulunan AvaSoft Thinfilm software’i sistem kontrolü ve ince filmlerde kaplama kalınlığını bağımsız olarak ölçebilir.
TFProbe© çok katmanlı ince film ölçüm software’i, 5 katmana kadar, ince film ve optik sabitleri (n &k) ölçmek için uygun bir soeftware’dir.
Arayüz paketleri kullanıcıya AvaSpec serisi spektrometreler için Linux ve Windows (XP’den 8’e kadar) kendi software’ini yazma imkanı sunar.
Avantes’in, Avantes Fiber Optik Çoklayıcılar için kullanıcı tarafından yazılmış software’i geliştirmek için gelişmiş bir DLL paketi bulunmaktadır.
Panorama© software’i, son kullanıcının ihtiyaç duyduğu özel analitik fonksiyonlar için sofistike modüler spektroskopik bir software’dir.
Atomları, iyonları ve moleküleri analiz edip tanımlamak için Specline© analitik software’i geniş bir veri tabanı sunar.