Potensiyostat

ÜRÜNLER

Uygulama
Genel amaçlı elektrokimyasal ölçümler
Kinetik ölçümleri
Elektroanaliz
Temel araştırmalar
Korozyon
Pil çalışmaları
Uygulama
İki kanal ölçümlerinin gerekli olduğu uygulamalar
Döner Halka Disk Elektrot (RRDE)
Uygulama
Sıralı elektrot karakterizasyonu ve sensör çalışmaları
8 farklı hücre için ya da aynı solüsyon üçeriside 8 çalışma elektrotu için kullanılabilir
Uygulama
Daha yüksek akım ve çalışma voltajı içeren uygulamalar için
Uygulama
Elektroanaliz
Sensör çalışmaları
Alan çalışmaları
Uygulama
Eş zamanlı amperometrik, voltametrik ve açık devre ölçümleri
Çoklu analit algılama
Hücresel çalışmalar (canlı ve cansız ortamda)
Jenerasyon toplama deneyleri