İNSAN KAYNAKLARI FORMU

AD SOYAD

TELEFON

E-POSTA

DOĞUM TARİHİ

DOĞUM YERİ

CİNSİYET

MEDENİ DURUMU

SÜRÜCÜ BELGESİ (TARİHLE)

ASKERLİK DURUMU

ADRES

EĞİTİM DURUMU

MEZUN OLUNAN ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

YABANCI DİLLER

İŞ DENEYİMİ

GÖREV

MAAŞ/ÜCRET

ÇALIŞILAN ZAMAN

ÇIKIŞ SEBEBİ

REFERANS ADI

REFERANS FİRMA

REFERANS TELEFON

REFERANS GÖREVİ