Çevresel Radyasyon İzleme Sistemleri

ÜRÜNLER

Bağımsız radyasyon izleme probu
Acil durumlar için otonom gama izleyici
Sudaki çevresel gama spektroskopik izleme probu
Akıllı gama spektroskopik izleme probu
Çevresel aerosol izleyici
Çevre gama ölçüm istasyonu
Profesyonel Radon İzleyici
Çevresel radyasyon ölçüm ağı
Radon Konsantrasyonu, kişisel maruz kalma ve doz için metre
DataEXPERT radyasyon izleme yazılımı