Dozimetri Sistemleri

ÜRÜNLER

Saphydose Gamma γ-i dozimetresi, gerçek zamanlı olarak Hp (10) X ve γ dozunu ölçer.
Ayrı olarak ya da dozimetri yönetim sistemimizin bir parçası olarak kullanılabilir.
Kontrollü alanlarda (Nükleer Santral, Yakıt işleme tesisleri, araştırma merkezi, hastane, tahribatsız test servislerinde) ya da orduda, poliste, itfaiyede çalışan insanlar için kullanışlıdır.
Saphydose Gamma i, aluminyum kasası, elektromanyetik alanlara yüksek direnci, pil ömrü, güvenilirliği ve ergonomisi ile öne çıkıyor.