Mikrodalga

Foto geçirgenlik azınlık taşıyıcı parametrelerini ölçmekte kullanılan bilinen bir yöntemdir. Bu teknikte örnekle resonatorü şekillendirmek amacıyla bir mikrodalga anteni kullanılır. Eğer örnek lazerle etkileşime geçerse azınlık taşıyıcıları uyarılır. Bu sebeple örneğin geçirgenliği değişmekte ve bu yüzden rezonans da değişmektedir. Aydınlık ve karanlık rezonans eğrileri arasındaki fark eksponansiyel olarak değişmektedir.